Pacte d’Alcaldes

Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

Actuació climàtica de la UE i paquet d’energies renovables, que obliga als estats membres a reduir les emissions de CO2 en un 20% com a mínim per a 2020. Els firmants del Pacte d’alcaldes contribueixen aquests objectius polítics a través d’un compromís formal per a avançar en el ferm propòsit d’arribar a l’objectiu.

L’Ajuntament de Cocentaina com a autoritat local competent afronta el repte de la disminució d´un 20% de les emissions de CO2 totals emesos al seu  terme municipal.

El Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Cocentaina defineix els objectius proposats per a 2020  com també prioritza les mesures i actuacions per al compliment dels esmentats objectius.