Territori del Mas de Llopis

Custòdia del territori Mas de Llopis¿Què es la Custòdia del territori?

  • La custodia del territori es un conjunt d’estratègies i instruments per a la conservació de la natura i el paisatge que promou la participació del propietari dels terrenys, la societat civil organitzada la ciutadania i fins i tot les empreses privades.
  • Té un caràcter complementari i no substitutiu d’altres iniciatives i polítiques publiques que busquen preservar la biodiversitat i el paisatge.
  • Preten implicar als propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon us dels valors i els usos naturals, culturals i paisatgístics.
  • Promou acords i mecanismes de col·laboració continua entre propietaris, entitats de custodia i altres agents públics i privats.
  • No pretén substituir cap dels instruments i polítiques de conservació que existeixen a la zona (Parc Natural, ZEPA, LIC), si no que pot completar i inclòs facilitar el desenvolupaments d’aquestos.
  • El sentit de la custodia es el del treball en comú entre dos o mes agents socials que tenen interès per conservar els valors del territori.
  • Es única en cada territori, i necessita temps i reflexió per a adequar-se a cada realitat territorial, social, jurídica i cultural.

Objectius bàsics de la custòdia del territori

  • El objectiu principal es conservar a llarg termini els valors naturals, culturals i paisatgístics del lloc de custodia.
  • Altres objectius son conservar hàbitats i espècies de fauna y flora que tenen un interès atenent a la seua raresa, vulnerabilitat, estat de conservació, etc. També es poden fer per a mantenir aquell paisatge emblemàtic valorat per els veïns, o aquella propietat on hi ha fonts en la que es refresquen els caminants, o llocs on hi haja elements patrimonials, etc.

Custòdia del territori Mas de Llopis

El Mas de Llopis en la custòdia del territori

La finca del Mas de Llopis està ubicada al terme municipal de Cocentaina, dins del Parc Natural de la Serra de Mariola. És una propietat municipal adquirida a l’any 2001. Aquest enclavament natural també esta declarat Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)

La seua extensió aproximada es de 287.000 m2, i es una unitat física de tres finques, totes elles es troben en l’àrea de protecció integral del PORN de Mariola.

Inclou en el seu interior diverses construccions (antics corrals per al ramat i Mas), marges per als bancals fets amb pedra seca, naixements d’aigua i fonts emblemàtiques com ara la font de Sanxo i la del propi Mas de Llopis.

En aquesta finca es troben hectàrees de serra, terra abans cultivada, terrenys de secà, terra no cultivada, etc.

Si hi ha que destacar algun valor de tots els que te aquesta zona de Mariola, optarem pel incalculable valor ecològic ja que forma un ecosistema mediterrani amb totes les espècies característiques d’aquest, com en pocs llocs queden a l’actualitat.

Per aquest motiu, s’ha realitzat l’acord de custodia del territori amb la formalització d’aquest en la firma del conveni de custodia del territori Mas de Llopis per part de l’Ajuntament de Cocentaina i l’Associació ecologista Grup d’Amics de la Natura (el G.A.N.).

 

Resolució Custòdia Mas de Llopis

Resolució Custòdia Mas de LlopisEl passat 18 de Desembre, el Consell de Custòdia, donà a conèixer el primer premi del I Concurs del Logotip del Mas de Llopis.

Dels 58 treballs presentats i passada una primera criba on es seleccionaren a 8, es decidí per unanimitat otrorgar-li el primer premi a Angel Vilaplana Camús.

Degut a la elevada qualitat de les obres, s’otorgaren dos accèsits, un al logotip presentat conjuntament per Angela Barratxina Faus i Silvia Faus Garcia; i l’altre per a Angel Vilaplana Camús, autor “d’arbre-mà”, guanyador també del primer premi.