Punt d’informació Cadastral (PIC)

pic

L’Ajuntament de Cocentaina disposa del servei d’expedició de certificats cadastrals de béns immobles rústics i urbans. Aquest servei el trobareu al SIC (Servei d’Informació a la Ciutadania), a la planta baixa de l’Ajuntament, a la Plaça la Vila, núm.: 1.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, des de les 9:00 h fins a les 14:00 h.

El certificat cadastral s’expedix al propi titular o a la persona degudament autoritzada per aquest.

Disposem del model d’autorització per a la descàrrega

Enllaços: