Servei d’aigua potable

Dades de contacte

DADES DE CONTACTE

Serveis econòmics

Plaça de la Vila, 1  2ona planta

Horari d’atenció al públic:

De 09:00 h a 14:00 h

Telf.: 96 559 04 82 Fax: 96 559 30 67

Reglament Aigua

REGLAMENT AIGUA

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 26/03/2015

Publicat en el BOP d’Alacant 08/04/2015

Reglament aigua potable

Annex 1

ANNEX I

ANNEX I

 Declaració responsable sobre la instal·lació de subministrament d’aigua potable

Edicte Aigua

EDICTES AIGUA

Altes aigua

ALTES

Modificacions aigua

MODIFICACIONS

Baixa aigua

BAIXES

Domiciliació rebuts

DOMICILIACIÓ REBUTS

Domiciliació del pagament de rebuts de taxes per serveis en compte distint a la de l’obligat al pagament

Descàrrega del model